YEAR

LOCATION

Hội chợ gốm sứ Bình Dương

CREATIVE DIRECTOR

Đỗ Thị Kim Yến

VISUALIZATION

Thiết Mộc Design & Build