TÔN GIÁO

Kiến trúc Tôn giáo trong tâm thức người Việt đang dần được nâng cấp khi xen kẽ giữa cổ đại với hiện đại một cách khéo léo. Nếu trước kia kiến trúc Tôn giáo chỉ là nơi để thờ phụng, thì thời nay đã trở thành nơi chứa đựng cả một nền văn hóa tâm linh có giá trị thẩm mỹ cao. Thiết Mộc là nơi sẽ khiến kiến trúc Tôn giáo trở thành niềm tự hào của dân tộc, thông qua sự lỗi lạc của các nghệ nhân.