YEAR

LOCATION

Nhà thờ Tân Phước

CREATIVE DIRECTOR

Đỗ Thị Kim Yến

VISUALIZATION

Thiết Mộc Design & Build