YEAR

LOCATION

Siêu Thị Rượu Pháp Cao Cấp (Pháp Á, CO.)

CREATIVE DIRECTOR

Đỗ Thị Kim Yến

VISUALIZATION

Thiết Mộc Design & Build